بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث
مصوب 28/12/1347

ماده 1- در قراردادهای بیمه‌ای که در اجرای ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی منعقد می‌گردد باید مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه به ترتیب مذکور در این آئین‌نامه بیمه شود.
ماده 2- منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله‌ای است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل حرکت نماید.
ماده 3- منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تأمین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو، از کار افتادگی دایم (مطلق یا نسبی) یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است.
ماده 4- جبران خسارت مالی عبارتست از تامین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.
ماده 5- مؤسسات بیمه داخلی که به عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی می‌پردازند باید از وزارت اقتصاد پروانه اشتغال به عملیات بیمه موضوع این آئین‌نامه را که با رعایت مندرجات ماده یک قانون در مورد احراز صلاحیت صادر خواهد شد دریافت دارند و ملزم به رعایت موارد زیر خواهند بود:
الف- بیست و پنج درصد از کلیه عملیات بیمه موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (به استثنای بیمه‌های اتکایی دریافتی) را در مقابل دریافت پنج درصد کارمزد بصورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار نمایند.
ب- ترازنامه جداگانه‌ای برای این رشته بیمه طبق نمونه‌ای که شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد تنظیم نماید و اندوخته‌هایی به شرح زیر نگهداری کنند:
1- اندوخته حق بیمه به میزان چهل درصد حق بیمه هر سال.
2- اندوخته خسارت معوقه به میزان حداکثر خسارت‌های اعلام شده و تصفیه نشده تا پایان اسفند ماه هر سال.
تبصره- پرداخت کارمزد بابت بیمه موضوع این آئین‌نامه به واسطه‌ها ممنوع است.
ماده 6- در صورت تصادف وسایل نقلیه موتوری زمینی اشخاص مذکور در بند الف و ب و ج ماده 2 قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌گر طرف مقابل شخص ثالث محسوب می‌شوند. راننده‌ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی‌گردد ولی در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می‌گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده‌اند احتساب می‌شود.
ماده 7- جبران خسارت‌های بدنی یا مالی که در اثر محمولات وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد شود طبق این آئین‌نامه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود. لکن در هر حال خسارت‌های ناشی از عملیات حین بارگیری و باراندازی و خسارت‌هایی که به خود محمولات وسایل نقلیه وارد شود از تعهدات بیمه‌گر خارج است.
ماده 8- در صورتی که راننده وسیله نقلیه مورد بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بیمه‌گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت‌های پرداخت شده را مسترد دارد.
ماده 9- هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.
ماده 10- حداقل مبلغ بیمه‌ای که برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی باید تحصیل گردد برای هر نوع وسیله نقلیه به ترتیب زیر است:
الف- در مورد اتومبیل‌های سواری شخصی، کرایه و تاکسی خسارت بدنی یکنفر در حادثه تا میزان یکصد هزار ریال خسارت بدنی چند نفر در حادثه تا میزان سیصد هزار ریال (خسارت مالی در هر حادثه بیست و پنج هزار ریال).
ب- در مورد اتومبیل‌ها اتوکار و استیشن‌ها که برای حمل و نقل عمومی مسافر بکار می‌رود:
خسارت بدنی یکنفر در هر حادثه تا میزان یکصد هزار ریال.
خسارت بدنی چند نفر در هر حادثه تا میزان یک میلیون ریال.
خسارت مالی در هر حادثه تا میزان بیست و پنج هزار ریال.
پ - در مورد انواع اتومبیل‌های بارکش:
خسارت بدنی یکنفر در هر حادثه تا میزان یکصد هزار ریال.
خسارت بدنی چند نفر در هر حادثه تا میزان پانصد هزار ریال.
خسارت مالی در هر حادثه بیست و پنج هزار ریال.
ت- در مورد وسایل نقلیه موتوری یک دوم آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها- اتومبیل‌های ویژه حمل خون و وسایل بیمارستانی و پزشکی و اتومبیل‌های مخصوص حمل زباله، خیابان پاک‌کن‌ها و وسایل نقلیه ویژه امور راهسازی و ساختمانی و وسایل نقلیه کشاورزی و امثال آنها:
خسارت بدنی یکنفر در هر حادثه تا میزان یکصد هزار ریال.
خسارت بدنی چند نفر در هر حادثه تا میزان سیصد هزار ریال.
خسارت مالی چند نفر در هر حادثه بیست و پنج هزار ریال.
هـ - در مورد انواع موتورسیکلت و دوچرخه و سه چرخه موتوردار:
خسارت بدنی یکنفر در هر حادثه تا میزان یکصد هزار ریال.
خسارت بدنی چند نفر در هر حادثه تا میزان دویست هزار ریال.
خسارت مالی چند نفر در هر حادثه تا میزان ده هزار ریال.
ماده 11- تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی روی نوع وسیله نقلیه تعیین می‌شود.
ماده 12- در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتی از طرف بیمه‌گر نگردد هنگام تجدید بیمه‌نامه به بیمه‌گزار به میزان زیر تخفیف داده می‌شود:
برای یکسال 5% حق بیمه در سال
برای دو سال 10% حق بیمه در سال
برای سه سال 15% حق بیمه در سال
ماده 13- در صورتی که بیمه گذار مرتکب بی مبالاتی و بی احتیاطی‌های مکرر شود به نحوی که در مدت حداکثر یکسال اعتبار بیمه نامه موجب دو خسارت و یا بیشتر شود و جمع خسارات از هشتاد هزار ریال تجاوز نماید 20% حق بیمه اضافه دریافت خواهد شد.
ماده 14- در صورتی که قراردادهای بیمه مربوط به قانون بیمه اجباری برای مدت‌های کمتر از یکسال منعقد شود (بیمه کوتاه مدت) نرخ حق بیمه به شرح زیر خواهد بود:
تا پنج روز 5% حق بیمه سالانه
از شش روز تا پانزده روز 10% حق بیمه سالانه
از شانزده روز تا سی روز 20% حق بیمه سالانه
از یکماه تا دو ماه 30% حق بیمه سالانه
از دو ماه تا سه ماه 40% حق بیمه سالانه
از سه ماه تا چهار ماه 50% حق بیمه سالانه
از پنج ماه تا شش ماه 70% حق بیمه سالانه
از شش ماه تا نه ماه 85% حق بیمه سالانه
از نه ماه به بالا 100% حق بیمه سالانه
ماده 15- کسانی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری به دیگران زیان بدنی وارد آورند موظفند کمک‌های اولیه لازم را برای نجات مصدومین به عمل آورند و هزینه‌هایی که از این بابت متحمل می‌شوند تا میزان بیست درصد کل خسارت از طرف بیمه‌گر جبران خواهد شد.
ماده 16- سند حاکی از انعقاد قرار داد بیمه رانندگی باید همراه راننده باشد و در صورت تقاضای مامورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ارایه گردد در غیر اینصورت از حرکت وسیله نقلیه جلوگیری خواهد شد.
ماده 17- مأمورین و کارشناسان فنی ادارات راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس راه مؤظف به تهیه صورت مجلس و گزارش‌ فنی در مورد حوادث وسایل نقلیه می‌باشند و مکلفند که گزارش‌های خود را در نسخه‌های کافی تنظیم و یک نسخه از آنرا به تقاضای ذینفع یا بیمه‌گر به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده 18- شرکت سهامی بیمه ایران مؤظف است از طریق الحاق به قراردادهای بین‌المللی یا از طریق انعقاد قراردادهای لازم با شرکت‌های بیمه خارجی و اعطاء نمایندگی ترتیب لازم برای بیمه اتومبیل‌هایی که از خارج وارد ایران می‌شوند بدهد. شرکت سهامی بیمه ایران اسامی شرکت‌ها و مؤسسات بیمه مورد قبول خود را در هر کشور تهیه و اعلام خواهد داشت.
ماده 19- بیمه‌نامه مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث که بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 29دیماه 1347 و قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316 و مقررات این آئین‌نامه از طرف شرکت سهامی بیمه ایران تنظیم می‌شود و کلیه شرکت‌های بیمه مجاز مکلفند منحصراً طبق نمونه بیمه نامه تنیم شده از طرف شرکت سهامی بیمه ایران قراردادهای بیمه شخص ثالث را صادر نمایند.

تهران، فلکه دوم صادقیه، ضلع جنوب غربی میدان، مجتمع تجاری طلا طبقه 9 واحد 6
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2018, Programmer: 9px.ir