بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

فصل چهارم- تطبیق

ماده30- دارندگان پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون مکلفند در صورت انجام دادن عملیات در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و کتباً درخواست بازدید از محل عملیات اکتشافی را بنمایند. وزارت معادن و فلزات موظف است کارشناسانی به هزینه متقاضی به منطقه اعزام نماید و در صورت تأیید مثبت بودن عملیات به آن‎ها اجازه خواهد داد تا جهت تکمیل عملیات خود برطبق قوانین قبلی اکتشاف عمل نماید. بدیهی است اکتشاف کننده می‌تواند پس از اخذ گواهی کشف نسبت به دریافت هزینه‌‎های اکتشافی و جایزه مندرج در ماده 21 اقدام و یا مطابق قوانین سابق حق‌الکشف مربوط را دریافت نماید.
ماده31- کلیه پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که در آن‌ها عملیات اکتشافی انجام نشده و یا مثبت بودن عملیات آن‌ها به تأیید وزارت معادن و فلزات نرسیده باشد، به عنوان موافقت‌نامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد.
تبصره- در صورتی‌که دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد می‎‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده32- وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آیین‌نامه مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آن‌ها بهره‌برداری می‌شود با این قانون تطبیق داده و مطابق ماده 22 عمل نماید. در این صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
تبصره- پروانه‌های بهره‌برداری که برطبق مصوبات شورای انقلاب صادر شده باشند، تا پایان مدت مذکور در پروانه بهره‌برداری مشمول مقررات این قانون نمی‌باشند.
ماده33- به دارندگان حق‌الکشف به جای یک درصد حق‌الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزه‌ای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهی‌نامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی مدت بهره‌برداری به ترتیبی که در ماده 21 تعیین شده پرداخت خواهد شد.
تهران، فلکه دوم صادقیه، ضلع جنوب غربی میدان، مجتمع تجاری طلا طبقه 9 واحد 6
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2018, Programmer: 9px.ir